Sticanje inicijative

  • Sticanje inicijative (naspram krivice) predstavlja period od 3. do 6 godine. Za ovu fazu je karaktersitičan rani razvoj moralnosti. Stupanj razvoja se podudara sa falusnim stadijumom kod Frojda gde je prisutan Edipov kompleks (rivalstvo prema roditelju istog pola), čije adekvatno razrešenje vodi razvoju  savesti i poštovanju autoriteta. Maladaptacije u razrešenju ovih razvojnih zadataka vode u bezobzirnost (previše inicijative) ili inhibiranost u ponašanju (previše krivice).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s